1. Vogel vereniging De hofzangers. is gevestigd in Veldhoven sinds 11 april 1972.
 2. De vereniging  is aangesloten bij  de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) onder afdelingsnummer V24
 3. Onze doelstelling is het bevorderen van de vogelstand in de ruimste zin van het woord. Het kweken van alle soorten vogels, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
 4. Op de ledenbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld over het kweken, de verzorging, voeding etc. van onze gevleugelde vrienden.
 5. De leden kweken onder meer de volgende soorten vogels: kleurkanaries, postuurkanaries, zangkanaries, exoten van zaadeters tot en met vruchten- en insecteneters, europese-cultuur, grasparkieten, grote parkieten, duiven en kwartels.
 6. WAT KOST HET LIDMAATSCHAP:
  Voor Bonds leden                         € 32,50 per jaar (incl lid NBvV)
  Voor Verenigings leden                € 17,50 per jaar 
  Voor jeugdleden                           € 17,50 per jaar (6 t/m 17 jaar)
  Donateurs min.                             € 20,00 per jaar
 7. Als bondslid krijgt men een eigen kweeknummer, de mogelijkheid om ringen te bestellen en het rijk geïllustreerde en kleurrijke vogel­maandblad “Onze Vogels” van de NBvv
 8. Ook al hebt u maar één vogeltje als huisdier, lid worden van een vereniging is altijd aan te bevelen omdat ook dit diertje de juiste voeding en verzorging nodig heeft. Uiteraard staan onze leden altijd met raad en daad voor u klaar.