WAT KOST HET LIDMAATSCHAP:
Voor Bonds leden                € 32.50 per jaar (incl lid NBvV)
Voor Verenigings leden       € 17.50 per jaar
Voor jeugdleden                  € 17.50 per jaar (incl lid NBvV)

Vul het formulier volledig in om lid te worden van De Hofzangers.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.

voor 20 december.