Op het kampioenschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, welke werd

gehouden in januari 2020, werd ons lid van vv De Hofzangers Michel Heijmans,

KAMPIOEN met een kanarie geel mozaiëk type 1 en behaalde hij ZILVER met een

stam en een stel.

 

Op de jaarvergadering 2020 werd hij hiervoor in het zonnetje gezet.

Het bestuur en de leden zijn hier erg trots op.