Beste leden.

 

Wist U dat door iedereen iets op de website geplaatst kan worden. De site is van ons alle leden.

Je kan b.v. gebruik maken van ''Vraag en Aanbod'' deze gegevens blijven er dan twee maanden

op de site vermeld staan.

Ook kan je onder de rubriek "Leden Vertellen" een verhaal doorgeven hoe je de mooie

hobby beleefd en uitvoert, b.v. een kweekverslag.

Ook je resultaten van een tentoonstelling waar je aan deelgenomen hebt dat vermelden

wij graag.

Dus heb je iets te melden, geef dat dan door via de knop "Contact" van deze site en onze

webmaster zorgt dat het op de site komt te staan.

Dus maak er goed gebruik van.