De Algemene ledenvergaderingen hebben een ‘formeel’ karakter, waar verslag wordt gedaan en besluiten worden genomen.
De ledencontactavonden zijn informeler, slechts voorafgegaan door enkele noodzakelijke mededelingen. Aanvullend door interessante lezingen. 

De ledencontactavonden op de maandagavonden worden gehouden in Café-zaal Sint Joris, Heuvel 7, 5502 AJ Veldhoven en beginnen om 20.00 uur.

 

 

Programma bijeenkomsten en activiteiten 2022

 • Maandag 11 April 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing door: Anton Tijhuis over Aandachtpunten voor de algehele vogelkweek.

 

 • Maandag 9 Mei 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing door: Henk Van Hout over Reggio Neil Emallia

 

 • Maandag 20 Juni 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing door: Theo Van Kollenburg over kleur- en postuurkanarie in het algemeen

 • Maandag 12 September 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing door: Jos van Himbergen

 

 • Maandag 10 Oktober 2022:
  Ledencontactavond. 
  Bijzondere leden vergadering!!! (District-bestuur van afgevaardigden zal hierbij aanwezig zijn)

  

 • Maandag 21 November 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Vogelkwis.

 

 • Maandag 12 december 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Evaluatie TT, Dia's van het 50-jarig jubileum.