Vogel Vereniging De Hofzangers

Welkom op de website van vogelvereniging "De Hofzangers" uit Veldhoven.

Bij onze vereniging staan de leden en de gezelligheid voorop.

Maar zeker wordt onze hobby niet vergeten.

Door op vergaderingen samen van gedachten te wisselen over onze hobby, leren wij van elkaar.

ook de sprekers die uitgenodigd worden dragen bij aan onze kennis.

Ook negatieve aspecten van onze hobby komen aan bod.

 

Wilt U eventueel meer weten over onze vereniging, neem gerust contact op met een van onze bestuursleden of indien U een keer een vergadering wilt bijwonen, bent U van harte welkom.

 

Bent U al lid bij een andere vogelvereniging, aangesloten bij de NBvV, (bondslid) en wilt U ook lid worden van de Hofzangers, dan kunt U verenigingslid bij ons worden. De contributie is dan lager.

 

Het Bestuur.